Lainsäädäntö muuttuu.....

17-05-2009
Vesikulkuneuvorekisteriä koskeva lainsäädäntö uudistuu.

Uuden lain myötä tulee muutoksia rekisteröintivelvollisuuteen sekä rekisteröintirajoihin. Laki vesikulkuneuvorekisteristä sekä valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä tulee voimaan 1.10.2007 lukien.

Uuden lain myötä kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- ja moottoriveneet tulee rekisteröidä. Myös moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli yli 20 hevosvoiman veneet on merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin kuten tähänkin asti. Veneiden tiedot, jotka ovat jo venerekisterissä, on saatettava uuden lain mukaisiksi. Tiedot on tarkistettava kolmen vuoden kuluessa, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä kuulutusmenettelyn vuoksi. Tietojen tarkistaminen jo rekisterissä olevien veneiden osalta uuden lain mukaiseksi on maksutonta vuoden ajan eli 1.10.2008 saakka.

Rekisteröitäviksi tulevat myös kunnan ja valtion omistamat veneet rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien veneitä lukuun ottamatta. Uuden lain edellyttämät rekisteröinnit voi tehdä vasta 1.10.2007 alkaen.

Rekisteröinnin voi lokakuun alusta alkaen hoitaa missä tahansa maistraatissa. Rekisteröinnin yhteydessä saatava vesikulkuneuvon tunnus on pysyvä. Poliisi, puolustusvoimat, tullilaitos, rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos ja Merenkulkulaitos sekä Ahvenanmaan maakunnan rekisteriviranomainen voivat Vaasan maistraatilta luvan saatuaan kyselläpääteyhteydellä rekisteritietoja pelastus- ja valvontatoimintaa varten.